TowerEye steunt de zorgsector

TowerEye, installateur van tijdelijke bewaking, camera's en netwerken voor de grootste events en werven in België, werkt mee aan de strijd tegen het Covid-19 virus.

“Door de vele annuleringen omwille van de huidige quarantaine-maatregelen, kunnen we onze materialen gratis ter beschikking stellen aan de instanties die het nu het meest nodig hebben”, zo meldt Gust Dierckx, zaakvoerder van TowerEye.

Zo kan TowerEye bijvoorbeeld bij het plaatsen van extra triagepunten buiten in tenten en/of containers, zijn WiFi antennes en tijdelijke netwerk infrastructuur koppelen aan die van het desbetreffende ziekenhuis, zodat ze hun werking optimaal kunnen verder zetten. Op die manier kan het ziekenhuispersoneel zich focussen op datgene wat op dit moment het meest nodig is, nl. zorg voor de vele zieken.

Ook extra veiligheidsmaatregelen zijn broodnodig voor het ziekenhuispersoneel. Camera’s kunnen zo bijvoorbeeld het werk van de verpleegkundigen verlichten. Een controlekamer die 10-tallen kamers kan opvolgen is één van de vele mogelijkheden waarbij TowerEye kan assisteren.

Daarnaast stelt TowerEye zijn krachtige servers en computers open voor de wetenschap om te helpen met de ontwikkeling van de medicatie.

Op deze manier kan TowerEye z’n steentje bijdragen en  kunnen we er samen voor zorgen dat we snel terug aan de zomer kunnen beginnen.

KAN JIJ SOORTGELIJKE HULP GEBRUIKEN IN DEZE CRISIS-TIJDEN, CONTACTEER DAN GERUST ONZE TOWEREYE-COLLEGA'S.
Afbeeldingen